หน้าหลัก | สายการบินเจจู
 • เวลาในการเดินทางเข้าออกเป็นเวลาตามท้องถิ่น และตารางการบินเป็นเงื่อนไขของรัฐบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สำหรับเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือล่าช้า หมายถึงเที่ยวบินที่ล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 30นาที ภายในช่วงเวลา 3ชั่วโมง

ต้นทาง

 • เที่ยวบินที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเดินทางออก

ปลายทาง

 • เที่ยวบินที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเดินทางออก

ล่าช้า/ยกเลิก

 • เที่ยวบินที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเดินทางออก
 • สามารถค้นหาได้โดย กรอกวันเดินทาง,เที่ยวบิน หรือเส้นทาง
 • เวลาการเข้าออกKorea Time
 • วันเดินทาง

ค้นหา แต่ละเส้นทาง

 • ต้นทาง
 • ปลายทาง

ค้นหาเที่ยวบิน

 • เที่ยวบินออก
  7C

Refresh Point

มาตราฐานใหม่ของการสะสมไมล์!
5% ของอัตราค่าโดยสารเครื่องบิน
แต้มรีเฟรซพ้อยท์นั้น จะเป็นการสะสม 5%จากยอดค่าธรรมเนียมการโดยสาร โดยจะสามารถมอบหรือโอนให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อรวมแต้มเข้าด้วยกันแล้วใช้ซื้อตั๋วโดยสารโบนัสได้ ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมไมเรจของสายการบินเจจู
( 1,000วอน ได้ 50แต้ม โดยที่ 1แต้ม มีมูลค่า 1วอน)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกกับโฮมเพจ

เมื่อท่านสมัครสมาชิกสายการบินเจจู จะได้รับทันที 1,000P

เมื่อเดินทางกับสายการบินเจจูในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้รับ แต้มโบนัส

เมื่อโดยสารในครั้งที่ 3 ได้ 1,500 P,ในครั้งที่ 11 ได้ 5,500 P

สะสมแต้มตกหล่น

หากสมัครสมาชิกหลังโดยสารเครื่องแล้ว ก็จะสามารถสะสมแต้มที่โดยสารขณะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกได้ด้วย

การซื้อแต้ม

แต้มไม่เพียงพอ?
สามารถซื้อแต้มที่ขาดเพิ่มได้

การให้แต้มเป็นของขวัญ

ท่านสามารถมอบแต้มทีมีอยู่ กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนรักได้

การโอนแต้ม

ท่านสามารถโอนแต้มทีมีอยู่ กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนรักได้

บัตรสมาชิกแบบโมบายล์ของคุณ

**

위치검색

จำนวนผู้เดินทาง

เมื่อกรอก วันเดือนปีเกิด จะสามารถบอกได้ว่าเป็นทารก หรือว่าเด็กเล็ก

กรุณาคำนวณ

แนะนำ การโดยสารของทารก /เด็กเล็ก

ข้อควรระวัง เมื่อต้องโดยสาร
 • เมื่อต้องโดยสารเครื่องบิน กรุณาเตรียมเอกสารที่ยืนยันวันเดือนปีเกิดได้
 • สำหรับที่นั่งโดยสารของทารกนั้น กรุณาเลือกเป็นของเด็กเล็ก
มาตราฐานอายุของ ทารก /เด็กเล็ก มาตรฐาน ของ เด็ก
 • เที่ยวบินในประเทศ - นับวันที่เดินทางครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ :2~13ปี บริบูรณ์
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ - นับวันที่เดินทางครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ :2~12ปี บริบูรณ์
มาตรฐาน ของ ทารก
 • เที่ยวบินในประเทศ - ถือเอาวันที่เดินทางเป็นเกณฑ์ : 7วัน ~ 2ปี ( ต่ำกว่า 24เดือน)
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ : นับวันที่เดินทางครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ : 14วัน ~ 2ปี( ต่ำกว่า 24เดือน)
วันออก
วันเข้า
วันออก

결과

สิทธิประโยชน์ประจำวัน

무이자 할부 안내

ดูทั้งหมด

วันออก

เอกสารรับรอง ความล่าช้า/ยกเลิก

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน